Bc. Markéta Bártová

Bakalářská práce

Česká republika jako mediátor rusko-ukrajinského vyjednávání v rámci plynové krize roku 2009

Czech Republic as a mediator of the Russian-Ukrainian negotiations during the gas crisis in 2009
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mediací rusko-ukrajinského vyjednávání o obnovení dodávek zemního plynu v roce 2009, jíž se chopila Česká republika v rámci předsednictví v radě EU. Studie analyzuje a hodnotí počínání České republiky v roli mediátora daného vyjednávání, a to skrze aplikaci modelu strategické volby při mediaci od Petera J. D. Carnevaleho. Díky interpretaci a aplikaci vybrané teorie práce …více
Abstract:
This thesis deals with the mediation of the Russia-Ukraine negotiations over the resumption of gas supplies in 2009, which was managed by the Czech Republic within its presidency of the Council of the EU. Through the application of a model of strategic choice in mediation by Peter J. D. Carnevale the study analyzes and judges the behavior of the Czech Republic as a mediator of these negotiations. Thanks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií