Theses 

Česká republika jako mediátor rusko-ukrajinského vyjednávání v rámci plynové krize roku 2009 – Bc. Markéta Bártová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Bártová

Bakalářská práce

Česká republika jako mediátor rusko-ukrajinského vyjednávání v rámci plynové krize roku 2009

Czech Republic as a mediator of the Russian-Ukrainian negotiations during the gas crisis in 2009

Anotace: Bakalářská práce se zabývá mediací rusko-ukrajinského vyjednávání o obnovení dodávek zemního plynu v roce 2009, jíž se chopila Česká republika v rámci předsednictví v radě EU. Studie analyzuje a hodnotí počínání České republiky v roli mediátora daného vyjednávání, a to skrze aplikaci modelu strategické volby při mediaci od Petera J. D. Carnevaleho. Díky interpretaci a aplikaci vybrané teorie práce přináší nový pohled na danou problematiku a nové poznatky o mediaci rusko-ukrajinského vyjednávání zprostředkované českým předsednictvím.

Abstract: This thesis deals with the mediation of the Russia-Ukraine negotiations over the resumption of gas supplies in 2009, which was managed by the Czech Republic within its presidency of the Council of the EU. Through the application of a model of strategic choice in mediation by Peter J. D. Carnevale the study analyzes and judges the behavior of the Czech Republic as a mediator of these negotiations. Thanks to the interpretation and application of a chosen theory the thesis provides new perspective of the issue and new knowledge about the mediation of the Russia-Ukraine negotiations led by the Czech presidency.

Klíčová slova: Plynová krize 2009, české předsednictví, Rusko, Ukrajina, mediace vyjednávání, strategic choice in mediation, Peter J. D. Carnevale

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:53, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz