Sára Guryčová

Bakalářská práce

English Pronunciation Anxiety among Czech University Students of English

English Pronunciation Anxiety among Czech University Students of English
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematics of English pronunciation anxiety, as it is one of the most spread apprehensions encountered by learners when acquiring foreign language. The work is divided into two parts. The theoretical one describes definition and classification of anxiety, approaches to identify foreign language anxiety, two models of foreign language anxiety and its three components …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou úzkostí z anglické výslovnosti, jelikož je to jedna z nejrozšířenějších obav, se kterou se studenti setkávají v procesu osvojování cizího jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vysvětluje definici a klasifikuje úzkosti, popisuje přístupy k identifikaci úzkostí způsobené cizím jazykem, dva modely těchto úzkostí a jejich tři složky, dále prostředky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Guryčová, Sára. English Pronunciation Anxiety among Czech University Students of English. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe