Sandra KRONYCHOVÁ

Bakalářská práce

Profesionální pěstounská péče jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR

Professional foster care as a constituent part of surrogate family care system in Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza fenoménu profesionální pěstounské péče, tedy pěstounské péče na přechodnou dobu. Práce se nejdříve zaměřuje na typy náhradní rodinné péče a jejich vysvětlení. Dále se objevuje konkrétně profesionální pěstounská péče. Vymezuje se zde její podoba, význam, ale také úskalí, které může profesionální pěstounská péče přinášet. Také se zaměřuji na vlastní šetření a analýzu …více
Abstract:
The target of the Bachelor thesis is the analysis of professional foster care phenomenon, i.e. temporary foster care. First, the thesis is focused on types of alternative family care and its explanation. Further professional foster care in particural appears. Its form, sense and difficulties which can bring a professional foster care are defined here. I also focus on my own research and analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Petrů

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRONYCHOVÁ, Sandra. Profesionální pěstounská péče jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická