Bc. Jaroslav Barták

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v hotelnictví

Human Resources Management in Hospitality
Anotace:
BARTÁK, Jaroslav. Management lidských zdrojů v hotelnictví. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová, Praha, 2015. 75 stran. Cílem této práce je analýza systémů řízení lidských zdrojů ve vybraných hotelech se zaměřením na problematiku vzdělávání pracovníků, mezilidských vztahů a motivaci pracovníků v hotelnictví. Práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou. Teoretická část popisuje názory …více
Abstract:
BARTÁK, Jaroslav. Human Resources Management in Hospitality. [Master’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague, 2015. 75 pages. The object of this paper is an analysis of human resource management systems in selected hotels with focus on staff training, interpersonal relationships and motivation of the employees in the hotel industry. The work is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze