Andrea Vitáková

Master's thesis

Analýza trhu zařízení určených pro předškolní výchovu dětí

The Market analysis of institutions and other possibilities for pre-school children care and education
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je zmapování situace na trhu předškolní výchovy dětí v České republice. Obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám hlavně legislativní stránkou věci, obecným vymezením vzdělávací soustavy a poté výčtem a popisem jednotlivých zařízení pro předškolní výchovu dětí. V praktické části se zabývám vývojem počtu dětí a předškolních zařízení, aktuální situací …viac
Abstract:
The aim of this thesis is analysis of the market situation of pre-school education in the Czech Republic. It consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part, there is a focus mainly on legislation, general overview of the educational system and description of institutions for pre-school care and education. The practical part deals with the statistic about amount of children and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedúci: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37414