Lucia Borbélyová

Bakalářská práce

Zabezpečenie bankového úveru - produkty poisťovne

Securing a bank loan - insurance products
Abstract:
Borbélyová, Lucia: Securing bank loans - insurance products. [Bachelor thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Supervisor: Ing. Gabriela Tokarski, MD. Year of defense: 2013. Number of pages: 50. Work deals with ways of ensuring bank loan, the process of their creation and analysis of selected insurance products used to …více
Abstract:
BORBÉLYOVÁ, Lucia: Zabezpečenie bankového úveru – produkty poisťovne. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Gabriela Tokárska, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 50. Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi zabezpečenia bankového úveru, procesom ich zriadenia ako aj analýzou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Tokárska, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondrej Samuelčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management