Theses 

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer). – Anna-Marija Korpljakova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna-Marija Korpljakova

Bakalářská práce

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer).

Ethics of hotel chain with a focus on internal relations (employee - employer).

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na etickou stránu hotelnictví v různých kulturách. Celá teoretická část je o etice obecně a konkrétně o etice a morálce ve světě podnikání. V analytické části provedla výzkum vnitřních vztahu v etickém kodexu dvou hotelových řetězců v různých zemích, Ruska a Česke republiky. Beru v úvahu dvě etiky hotelovych řetězcu v mezinárodních vztazích na konkrétním příkladu jednotlivých hotelů.

Abstract: Bachelor thesis is dedicated to the ethical side of the hotel business in different cultures. The whole theoretical part is about ethics in general and more specifically about ethics and morality in the world of business. In analytical part of study is held a research on a internal relations in ethic codex of two hotel chains in different countries , such as Russia and the Czech Republic .It considers the two hotel chains ethics in international relations on a concrete example of individual hotels

Keywords: ethic codex, hotel chain, hotel industry, internal relations, interpersonal relations, employee, employer. etický kodex, hotelový řetězec, hotelnictví, vnitřní vztahy, mezilidské vztahy, zaměstnanec, zaměstnavatel.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Robin Koklar, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Donna Dvorak

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz