Bc. Michaela Skibová

Diplomová práce

Veřejný euroskepticismus v České republice

Public Euroscepticism in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit, kdo jsou v případě České republiky ti, jež zastávají euroskeptické postoje, neboli, jak jsou euroskeptické postoje determinovány sociodemografickými a politickými charakteristikami jednotlivců. K rozdělení veřejného euroskepticismu bude využita typologie Cathariny Sørensen, která veřejný euroskepticismus rozdělila do čtyř dimenzí. Pro každou dimenzi bude z výzkumů …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out who hold eurosceptic attitudes in the Czech Republic, or, how are eurosceptic attitudes determined by socio-demographic and political characteristics of individuals. For the division of public euroscepticism there will be used typology of Catharina Sørensen, who divided it into four dimensions. There will be selected one question of the CVVM research for each dimension …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií