Theses 

Model guerilla marketingu v konkrétní komunikační kampani a jeho vyhodnocení – Bc. Miroslava Bušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Miroslava Bušková

Diplomová práce

Model guerilla marketingu v konkrétní komunikační kampani a jeho vyhodnocení

Model guerrilla marketing in a specific communication campaign and its evaluation

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou guerilla marketingu, který je poměrně novým nástrojem marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je vytvoření konkrétní kampaně ve formě guerilla marketingu pro společnost Sportobchod.cz. Navrhovaná kampaň odráží požadavky cílové skupiny a aktuální trendy v oblasti využití guerilla kampaní. Poznatky pro zpracování práce se podařilo získat deskripcí odborné literatury a primárním sběrem dat prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření. Výstupem práce je návrh konkrétní kampaně, ve které využije analyzovaný podnik prvky guerilla marketingu.

Abstract: The work deals with the issues of guerilla marketing, which is a relatively new tool of marketing communication. The main goal of the work is the creation of a guerilla marketing campaign for the current trends in the area of guerilla marketing. Research literature and a primary research using a quantitative survey were used as sources for the work. The result of the work is a campaign proposal in which the analysed company uses aspects of guerilla marketing.

Klíčová slova: Dotazník, guerilla marketing, kampaň, marketingová komunikace, náklady, produkt, propagace, respondenti. Questionnaire, campaign, marketing communications, cost, product, promotion, respondents.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz