Marcela ZMUDOVÁ

Bakalářská práce

Křesťanská gramotnost studentů FF OU - kvantitativní výzkum

Christian Literacy of Students of the Faculty of Arts - Quantitative Research
Anotace:
Tato bakalářská práce bude věnována rekonstrukci křesťanské gramotnosti zaměřené na studenty Filosofické fakulty Ostravské Univerzity. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je cílem krátce seznámit čtenáře s klíčovými oblastmi vztahujícími se ke křesťanství. Předmětem zkoumání znalostí studentů pak budou informace, které můžeme považovat za součást kulturní paměti …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to reconstruction of Christian literacy aimed at the students of the Philosophical Faculty of the Ostrava University. The thesis is divided into theoretical and practical part. The purpose of the theoretical part is to accustomate the readers with key areas that are related to a Christianity. The subject of the students' knowledge research will be information that we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr hab. Jan Kajfosz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZMUDOVÁ, Marcela. Křesťanská gramotnost studentů FF OU - kvantitativní výzkum. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta