Bc. Jaroslav Vážný

Diplomová práce

Virtuální observatoř a získávání znalostí dat

Virtual observatory and data mining
Anotace:
Moderní astrofyzika i další přírodní vědy začínají být stále více propojené s informatikou. Rozsáhlé databáze, distribuované výpočty a dobývání znalostí začínají být běžnou součástí vědecké práce. Schopnosti programování nabývají stále většího významu. Propojením digitálních astronomických archivů vznikla nová technologie, nazvaná Virtuální observatoř. Díky použití ověřených standardů je tato technologie …více
Abstract:
Modern astrophysics and natural sciences in general become extensively penetrated by Computer Science. Petabyte scale databases, GRID Computing and Data Mining become the routine part of scientific work. Skills related to information technologies are now essential. The new concept of data infrastructure named Virtual Observatory naturally emerged from digitized surveys. Based on proven standards it …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Škoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta