Klára Samaranská

Bakalářská práce

Technologické postupy během přistavování vozů k vykládce v obvodu železniční stanice Pardubice hlavní nádraží

Technological procedures during the placement of railroad cars for unloading at railway station in the district of Pardubice hl.n.
Anotace:
Práce se zabývá problematikou technologických postupů při nakládce/vykládce vozů. Popisuje činnosti a využití stanice. Řeší problematiku technologických postupů, jejich analýzu a případné vylepšení. Nakonec návrh opatření ke zlepšení využívání této stanice pro nakládku/vykládku vozů.
Abstract:
Thesis deals with the technological procedures during loading / unloading railway cars. It describes the activities and utilization station . Addresses the issue of technological processes, their analysis and possible improvements. Finally, the proposal of measures to improve the utilization of the station for loading / unloading railway cars.
 

Klíčová slova

vozy vlečka nakládka vykládka
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Samaranská, Klára. Technologické postupy během přistavování vozů k vykládce v obvodu železniční stanice Pardubice hlavní nádraží. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie