Bc. Anna Fajkusová

Diplomová práce

Správní řízení vedené před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Administrative Procedure Conducted by the Office for the Protection of Competition
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou správního řízení vedeného před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem diplomové práce je zhodnotit správní řízení vedená před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zaměřit se na specifika těchto řízení. V práci jsou vymezeny základní pojmy týkající se Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rovněž popisuje obecné pojmy a zásady správního řízení podle …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of Administrative Procedure Conducted by the Office for the Protection of Competetion.The aim of the diploma thesis is to evaluate the Administrative Procedure Conducted by the Office for the Protection of Competition and focus on the specifics of these proceedings. The thesis defines the basic concepts related to the Administrative Procedure Conducted by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/qad8y/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné