Bc. Sabina Bekrová

Bachelor's thesis

Pěstounská péče pohledem biologických dětí pěstounů

Foster care from the point of view of biological children of foster parents
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pěstounské péče z pohledu biologických dětí pěstounů. V teoretické části jsou popsány formy a právní zakotvení náhradní rodinné péče v České republice se zaměřením převážně na péči pěstounskou. Také je zde poukázáno na velmi důležitý a nezastupitelný význam rodiny pro vývoj a výchovu dítěte. Praktická část se zabývá rozborem informací získaných z rozhovorů s …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of foster care from the point of view of biological children of foster parents. The theoretical part describe forms of foster family care and its anchoring in law of Czech Republic. This part also point out on important and irreplaceable meaning of family for child’s development and upbringing. The practical part is devoted to information analysis obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Olga Ejemová
  • Reader: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics