Irena Hrošová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity žáků I. stupně a výchovně-vzdělávací činnost pedagoga na vesnických školách.

Free-time activities of 1st grade pupils and educational work of country-school pedagogue
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá trávením volného času žáků prvního stupně málotřídních základních škol v mikroregionu Luhačovské Zálesí. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část popisuje pojem volný čas, málotřídní škola, možnosti zájmového vzdělávání, prostředí volnočasových aktivit, účastníka zájmového vzdělávání i prevenci rizik patologických jevů. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with leisure time activities of elementary-school pupils from micro-region of Luhačovské Zálesí. The thesis contains of two major parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the term of leisure time, small-class school, the opportunities in the field of after-school clubs, the environment of free-time activities, the participant of leisure-based education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta