Bc. Ester Kosevová

Bakalářská práce

Volební geografie Uruguaye

Electoral Geography of Uruguay
Anotace:
Následující bakalářská práce se věnuje především identifikaci území volební podpory a území supervolební podpory politických stran v Uruguayi. Sledovány jsou i změny v této podpoře. Z hlediska volební geografie jsou v práci analyzovány dvoje poslední volby do Sněmovny reprezentantů a prezidentské volby, oboje konané v letech 2009 a 2014. Práce se také snaží o možné vysvětlení zjištěné volební podpory …více
Abstract:
This bachelor thesis deals mainly with identification of the “areas of electoral support” and “areas of super electoral support” of the political parties in Uruguay. The changes in this support are observed as well. Two most recent elections to the House of Representatives and presidential elections, both held in 2009 and 2014, have been analyzed from the view of electoral geography. The thesis also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Gongala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií