Bc. Tomáš Richtr, MBA

Diplomová práce

Česká republika v Evropské unii: zhodnocení zkušeností s členstvím v EU

The Czech Republic in the European Union: the experience of the EU membership
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zkušenostem ČR s členstvím v EU. V úvodu shrnuje historii integrace a celkový průběh jednání o vstupu ČR do EU. Klíčový důraz je kladen na analýzu postavení České republiky v Evropské unii a jejích orgánech. Součástí této kapitoly je taky podkapitola o vyjednaných podmínkách při vstupu ČR do EU a dále pak postoj k Lisabonské smlouvě. Diplomová práce také ukazuje priority a …více
Abstract:
This thesis examines the experience of the Czech Republic with the EU membership. My thesis deals with the history of integration and the overall progress of negotiations on accession to the EU. Key emphasis is put on the analysis of the Czech Republic's position in the European Union. In addition their bodies are throughly analyzed in this thesis. Part of this chapter regards a subsection on negotiated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní