Bc. Pavlína TOBOLOVÁ

Diplomová práce

Význam testu genotoxicity při vývoji nových materiálů

The importance of genotoxicity tests in the development of new materials
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit mutagenní účinek dvou složek brzdného obložení pomocí Amesova testu ve variantě s a bez metabolické aktivace in vitro. K hodnocení jutových vláken a twaronu byly využity indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His- TA98 a TA100. Otestována byla také standardní látka nitrofurantoin s kmenem Salmonella typhimurium His- TA98 bez metabolické aktivace. Získaná data byla …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the mutagenic effect of two components of the brake pads by Ames test in the variant with and without metabolic activation in vitro. To evaluate the jute fibers and twaron were used indicator strains of Salmonella typhimurium His- TA98 and TA100. The standard substance was also tested with nitrofurantoin strain of Salmonella typhimurium His- TA98 without metabolic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012
Zveřejnit od: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOBOLOVÁ, Pavlína. Význam testu genotoxicity při vývoji nových materiálů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie