Bc. Adéla Koudelková

Diplomová práce

Marketingová komunikace v kongresovém cestovním ruchu

Marketing communication in congress tourism
Anotace:
Diplomová práce se věnuje kongresovému cestovnímu ruchu. Dotýká se jeho historie a vzniku a vymezuje základní pojmy k objasnění specifik tohoto oboru. V teoretické části specifikuje odborné poznatky projektového managementu, který je stavebním pilířem celého procesu organizace. Popisuje trendy v marketingové komunikaci turismu, destinačního managementu a personálního řízení, které s projektovým managementem …více
Abstract:
This thesis examines congress tourism. It includes an overview of its history and origin and defines vocabulary specific to this field. In the theoretical part it analyzes the professional knowledge of project management, which is the foundation of the process of organization. It also describes trends in marketing communication regarding to tourism and destination management and personnel management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní