Theses 

Daňové dopady zaměstnávání zdravotně postižených osob – Radka Zatloukalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Radka Zatloukalová

Diplomová práce

Daňové dopady zaměstnávání zdravotně postižených osob

Tax impacts on employment of handicapped people

Anotace: Cílem diplomové práce je provést srovnání jednotlivých možností plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zhodnotit daňové dopady na společnost s ohledem na to, kterou možnost plnění povinného podílu si společnost zvolí. Práce je rozdělena do pěti dílčích kapitol, první kapitola se věnuje volnému pracovnímu trhu a jednotlivým možnostem, jak plnit povinný podíl zaměstnávání zdravotně postižených osob. Následuje kapitola obsahující informace o zaměstnavatelích zdravotně postižených osob na chráněném pracovním trhu. Třetí kapitola je věnována tzv. chráněnému pracovnímu místu, s kterým přímo souvisí možnost získat účelové příspěvky, které jsou formou státní podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob. Poslední kapitola teoretické části obsahuje informace o možných daňových úlevách poskytovaných společnostem zaměstnávajících zdravotně postižené osoby. Předmětem praktické části je analyzování reálně fungující společnosti a jejích účetních výkazů, které jsou modifikovány tak, jak by mohly vypadat, pokud by společnost zaměstnala osobu se zdravotním postižením. Zkoumán je především dopad na daňovou povinnost společnosti.

Abstract: The aim of this thesis is to compare various options, how can companies meet the mandatory proportion of employment of handicapped people and also analyze tax impacts on companies considering the particular option they have chosen. The thesis is divided into five chapters, first of them is about free labor market and describes various options, how can companies meet the mandatory proportion of employment of handicapped people. Then the second chapter contains information about employers of handicapped people in protected labor market. The next chapter refers to so called protected working place, which is directly related to the possibility to receive purposeful contribution from the state. The last chapter of the theoretic part of the thesis is about tax relief for companies that employ handicapped people. Subject of the practical part of the thesis is to analyze accounting and tax data of real company and try to modify them based on hypothetical situation what will be changed in case of employment of handicapped person in this company. There are mainly tax impacts on the company analyzed.

Klíčová slova: zdravotně postižené osoby, povinný podíl, chráněné pracovní místo

Keywords: handicapped people, mandatory proportion, protected working place

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Jana Tepperová
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51800


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz