Mgr. Tereza Podškubková

Bakalářská práce

Spolehlivost metrických metod pro odhad pohlaví člověka z kosterních pozůstatků

Accuracy of Metric Methods for Sex Estimation from Human Skeletal Remains
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit stručný přehled o odhadu pohlaví člověka podle kosterních pozůstatků se zaměřením na morfometrické znaky a zhotovit souhrn odborných názorů na okolnosti jejich použití. Dalším úkolem práce je shromáždit odborné publikace o metodách odhadu pohlaví na lidském skeletu a využít jejich data k numerickému srovnání spolehlivostí metod z hlediska použité kosti, počtu a charakteru …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a brief overview about sex estimation from human skeleton with focus on metric traits and to summarize professional opinions on circumstances of their use. Further intention of this thesis is to compile publications about metric sex estimation from human skeleton and to use their data for comparison of methods’ accuracy considering bones which were used, number and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta