Bc. Veronika Daňková

Diplomová práce

Návrh scénáře výukového filmu: Výuka kartografie a geoinformatiky na středních školách

Proposal of script the educational film:"Education of cartography and geoinformatics in high schools".
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na kapitoly věnující se výukovým metodám s využitím ICT, přehledu výukových programů a mapování okolí školy. Závěr je věnován návrhu originálního scénáře výukového filmu.
Abstract:
The thesis is separated into chapters dealing with educational methods using ICT, outlining educational programs and mapping the school's surrounding. The conclusion deals with the concept of an original script for an educational film.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta