David Nový

Bakalářská práce

Kriminalita mládeže a její prevence

Criminality of the youth and its prevention
Anotace:
V Bakalářské práci jsem se zabýval problematikou kriminality mládeže a prevencí této kriminality, což je jeden z novodobých problémů naší společnosti. Cílem práce bylo popsat fenomenologii, etiologii a prevenci kriminality mládeže. V Praktické části jsem se zabýval řešenou problematikou na území Ústeckého kraje Nejsou zde opomenuty základní pojmy vztahující se k tématu, charakteristika kriminality …více
Abstract:
In my bachelor work i dealt with a problem of juvenile delinquency and its prevention, which is one of the problems in modern company. The target of my work was to describe fenomenology, etiology and prevention criminality of youth. In the Practical section i descriebed problem of juvenile delinquency in the Ústí region. I have described also key words related to the criminality of youth, characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech