Bc. Lucie Hurbanová

Diplomová práce

Vývoj urbanizace ve světě a současné postmoderní město

Development of urbanization in the world and current postmodern city
Anotace:
Cílem diplomové práce „Vývoj urbanizace ve světě a současné postmoderní město“ je analyzovat proces stěhování obyvatelstva z venkova do měst a růstu městské populace a vymezit základní charakteristické rysy současných postmoderních měst, kterým je věnována celá samostatná kapitola. Práce se zaměřuje na hledání základních trendů a souvislostí v procesu urbanizace na jednotlivých světadílech a také na …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Development of urbanization in the world and current postmodern city“ is to analyze and assess the process of migration of population from rural to urban areas and population growth of cities and to define the basic characteristics of contemporary postmodern cities, for which is devoted a whole separate chapter. Thesis focuses on finding the underlying trends and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma