Bc. Lucie Hurbanová

Master's thesis

Vývoj urbanizace ve světě a současné postmoderní město

Development of urbanization in the world and current postmodern city
Abstract:
Cílem diplomové práce „Vývoj urbanizace ve světě a současné postmoderní město“ je analyzovat proces stěhování obyvatelstva z venkova do měst a růstu městské populace a vymezit základní charakteristické rysy současných postmoderních měst, kterým je věnována celá samostatná kapitola. Práce se zaměřuje na hledání základních trendů a souvislostí v procesu urbanizace na jednotlivých světadílech a také na …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Development of urbanization in the world and current postmodern city“ is to analyze and assess the process of migration of population from rural to urban areas and population growth of cities and to define the basic characteristics of contemporary postmodern cities, for which is devoted a whole separate chapter. Thesis focuses on finding the underlying trends and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Šašinka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration