Bc. Monika Pospíšilová

Diplomová práce

Sociální práce s jedinci se sebepoškozujícím se a sebevražedným chováním

Social Work with Self-Harming Individuals and Individuals with Suicidal Behavior
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi pomoci a přínosu sociální práce osobám se záměrným sebepoškozováním. Teoretická část práce seznamuje se základní terminologií a dosud známými poznatky týkajícími se problematiky záměrného sebepoškozování. Autorka předkládá popis vybraných poskytovatelů sociálních služeb a mapuje výcvik sociálních pracovníků v zahraničí a ČR. Empirická část vymezuje základní terminologii …více
Abstract:
This thesis deals with a possibility of help of social work to people with deliberate self-harm. A theoretical part introduces basic terminology and previous knowledge of deliberate self-harm based on professional literature. The author presents a description of selected social service providers and describes the training of social workers in the Czech Republic and abroad. Empirical part defines basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015
Zveřejnit od: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšilová, Monika. Sociální práce s jedinci se sebepoškozujícím se a sebevražedným chováním. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická