Theses 

Public awareness about the usage possibilities of alternative and augmentative communication by people with autism, comparative study between the Czech Republic and Finland – Petra KUCHAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra KUCHAŘOVÁ

Bakalářská práce

Public awareness about the usage possibilities of alternative and augmentative communication by people with autism, comparative study between the Czech Republic and Finland

Public awareness about the usage possibilities of alternative and augmentative communication by people with autism, comparative study between Czech Republic and Finland

Abstract: Awareness about the alternative and augmentative communication usage possibilities in individuals with autism affects their integration/inclusion into a society and improves a quality of their lives. As being a human is based on social interactions, everyone should have the same opportunity to interact with others and this should be allowed to all individuals, regardless of their abilities or disabilities. Bachelor thesis is focused on the general public awareness determination about autism and AAC usage possibilities in the Czech Republic and Finland and their subsequent comparison. The main goal of the thesis is to determine, if there exist differences between general public awareness in the Czech Republic and Finland, about the topic of AAC usage possibilities in individuals with autism, and to compare the potential differences and investigate which potential factors might influence a level of the awareness in both countries.

Abstract: Informovanost veřejnosti o možnostech využití alternativní a augmentativní komunikace u jedinců s autismem má vliv na jejich integraci/inkluzi do společnosti and zlepšuje kvalitu jejich životů. Jelikož je lidské bytí založeno na sociálních interakcích, všichni by měli mít stejnou možnost interakce s ostatními a toto by mělo být umožněno všem jedincům, nehledě na jejich schopnosti či omezení. Bakalářská práce se zabývá informovaností veřejnosti o autismu a možnostech využití alternativní a augmentativní komunikace v České Republice a Finsku a jejich následné porovnání. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují rozdíly mezi informovanosti o možnostech využití alternativní a augmentativní komunikace u jedinců s autismem, a porovnat potenciální rozdíly a vyzkoumat, které faktory mohou ovlivnit stupeň informovanosti v obou zemích.

Keywords: Autismus, poruchy autistického spektra, komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, informovanost veřejnosti, Česká Republika, Finsko

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=197996 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Petra. Public awareness about the usage possibilities of alternative and augmentative communication by people with autism, comparative study between the Czech Republic and Finland. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz