Markéta Middeldorp

Diplomová práce

Společné a rozdílné aspekty měnové politiky Rakouska a Československa v letech 1918-1929

Common and different aspects of monetary policy in Austria and Czechoslovakia in the years 1918-1929
Anotace:
Základním cílem této práce je identifikovat a popsat společné a rozdílné aspekty monetárních politik Rakouska a ČSR v letech 1918-1929, jakožto jednoho z možných determinantů poválečného hospodářského vývoje obou zemí. Obě země čelily jakožto nástupnické státy Rakousko-Uherské monarchie stejným měnovým problémům, byť Československo stálo na straně vítězů a Rakousko na straně poražených, což zároveň …více
Abstract:
The main thesis of this paper is to identify and describe the common and different aspects of the monetary policies of Austria and Czechoslovakia in the years 1918-1929, as one of the possible determinants of post-war economic development of both countries. As the successor states to the Austro-Hungarian monarchy both countries faced the same currency problems, although Czechoslovakia was on the winning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Antonie Doležalová
  • Oponent: Jitka Koderová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25548