Bc. Ivana Hališková

Diplomová práce

Přenos geografických informací pomocí telekomunikačních prostředků

Transmition of geoinformation via communication devices
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi bezdrátového přenosu geografických informací z centrálních databází do mobilních prostředků. Jsou shrnuty poznatky o bezdrátových komunikačních technologiích používaných v současné době na území České republiky a stručně je popsán princip jejich fungování a jejich vlastnosti. Těžiště práce je v praktickém testování a zkoumání možností přenosu dat v závislosti …více
Abstract:
This graduation theses is concerned with possibilities of wireless transmission of geographic information from a central database to mobile facilities. There are summarized the knowledge of wireless communication technologies currently used in the Czech Republic and it is also described their working principle and their characteristics. A focus of this theses is pointed in practical measurements and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Doc.Ing. Václav Talhofer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a kartografie