Bc. Veronika LABAJOVÁ

Diplomová práce

Studium původu a koexistence populací sekavců (Cobitis) v Pádské nížině

Origin and coexistence of the spined loach populations (Cobitis) in the Po Valley
Anotace:
Sekavci rodu Cobitis jsou při dně a v substrátu žijící sladkovodní ryby. Středoevropské druhy mezi sebou hybridizují za vzniku gynogeneticky se rozmnožujících hybridních linií, z nichž většina je polyploidních. Hybridní linie expandovaly napříč areály rodičovských druhů a dokázaly rovněž sexuálně parazitovat na nerodičovském druhu. Předkládaná práce studovala 7 populací sekavců v povodí italské řeky …více
Abstract:
Spined loaches of the genus Cobitis are freshwater fishes living by the river bottom and in the substrate. The Central European species hybridize and giving rise gynogenetic hybrid lineages, which most of them are of polyploid constitution. Hybrid lineages expanded across the parental taxa distribution area and they also sexually parasitize some nonparental taxa. This Thesis studied seven populations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LABAJOVÁ, Veronika. Studium původu a koexistence populací sekavců (Cobitis) v Pádské nížině. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie