Zuzana Valchářová

Bachelor's thesis

Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji

Integrated Transport System in the Zlín Region
Abstract:
Cílem této práce je obeznámení s fungováním systému veřejné dopravy ve Zlínském kraji a navrhnutí určitých možností pro jeho zlepšení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou uvedeny zejména obecné informace o tématu a základní pojmy. V části praktické je charakterizován Zlínský kraj a dopravní systém v kraji. Podle poznatků zjištěných v praktické části jsou vypracovány …more
Abstract:
Aim of the Bachelor work is getting familiar with functioning of the public transport sys-tem in Zlín´s region and suggesting options for its improvement. Work is divided into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are general information about the topic especially and basic concepts. In the practical part is characterized Zlín´s region and transport system in region. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Adela Poliaková, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valchářová, Zuzana. Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public economics and administration