Jakub Drešl

Bakalářská práce

Měření BER na FSO spoji

BER Measurement on FSO Link
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o dopadu mlhy na kvalitu optického signálu bezdrátového optického systému. Teoretická část obsahuje popis funkce bezdrátového systému, způsoby jeho využití v praxi a také vnějšími jevy, které jeho funkčnost v určité míře omezují. Praktická část se skládá ze softwarové simulace a praktického měření vlivu mlhy na kvalitu optického svazku bezdrátové linky, které jsou na konci …více
Abstract:
This thesis deals about the impact of fog on the quality of free space optics optical signal. Theoretical part contains functional description of free space optics, ways of practical use and also external phenomenons, which can decrease its functionality. Practical part consists of software simulation and practical measurement of fog influence on the free space optics beam, which are thoroughly compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Vitásek
  • Oponent: Petr Barcík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava