Theses 

Komparace přístupů pro tržní ocenění u nemovitosti typu rodinný dům – Bc. Libor Veselý, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku

Bc. Libor Veselý, DiS.

Bakalářská práce

Komparace přístupů pro tržní ocenění u nemovitosti typu rodinný dům

Approach Comparison for the Market Valuation of Houses

Anotace: Hlavním cílem teoretické práce je charakterizovat jednotlivé přístupy pro tržní ocenění u nemovitostí (metodou-nákladovou, výnosovou a porovnávací) pro rodinný dům. Oceňování nemovitostí se provádí pomocí oceňovacích metod a pravidel. Tato činnost se provádí za účelem zjištění hodnoty nemovitosti. Následně je také posouzena jejich vhodnost na odhad tržní hodnoty stavby v závislosti na použité metodě výpočtu tržního ocenění cena obvyklá). V části praktické se věnuji vypracování dvou příkladů ocenění nemovitosti, prvním je ocenění rodinného domu a druhým ocenění bytového domu. V poslední části se zabývám analýzou realitního trhu v okrese Písek.

Abstract: The main aim of this thesis is to characterize the different approaches to market valuation of the property by (cost method, yield method and compare method) for a family house. Property valuation is performed by using the valuation methods and rules. This operation is carried in order to determine the property value. Subsequently, also assess their suitability to estimate the market value of buildings, depending on the method of calculating market appreciation (usual price). The practical part is devoted to the development of two examples of property valuation, the first is the valuation of the house and a second is valuation of apartment house. The last part deals with the analysis of the real estate market in the district town Písek.

Klíčová slova: ocenění, rodinný dům, nabídka, poptávka, metody oceňování, cena obvyklá, tržní hodnota, analýza trhu, valuation, house, offer, demand, methods of valuation, standart price, market value, market analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kadavý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz