Bc. Libor Veselý, DiS.

Bakalářská práce

Komparace přístupů pro tržní ocenění u nemovitosti typu rodinný dům

Approach Comparison for the Market Valuation of Houses
Anotace:
Hlavním cílem teoretické práce je charakterizovat jednotlivé přístupy pro tržní ocenění u nemovitostí (metodou-nákladovou, výnosovou a porovnávací) pro rodinný dům. Oceňování nemovitostí se provádí pomocí oceňovacích metod a pravidel. Tato činnost se provádí za účelem zjištění hodnoty nemovitosti. Následně je také posouzena jejich vhodnost na odhad tržní hodnoty stavby v závislosti na použité metodě …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to characterize the different approaches to market valuation of the property by (cost method, yield method and compare method) for a family house. Property valuation is performed by using the valuation methods and rules. This operation is carried in order to determine the property value. Subsequently, also assess their suitability to estimate the market value of buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kadavý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku