Bc. Libor Veselý, DiS.

Bachelor's thesis

Komparace přístupů pro tržní ocenění u nemovitosti typu rodinný dům

Approach Comparison for the Market Valuation of Houses
Abstract:
Hlavním cílem teoretické práce je charakterizovat jednotlivé přístupy pro tržní ocenění u nemovitostí (metodou-nákladovou, výnosovou a porovnávací) pro rodinný dům. Oceňování nemovitostí se provádí pomocí oceňovacích metod a pravidel. Tato činnost se provádí za účelem zjištění hodnoty nemovitosti. Následně je také posouzena jejich vhodnost na odhad tržní hodnoty stavby v závislosti na použité metodě …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to characterize the different approaches to market valuation of the property by (cost method, yield method and compare method) for a family house. Property valuation is performed by using the valuation methods and rules. This operation is carried in order to determine the property value. Subsequently, also assess their suitability to estimate the market value of buildings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Kadavý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Property Evaluation