Bc. Iveta Valachovičová

Master's thesis

Aktuální stravovací trendy současných středoškolaček v kontextu zásad zdravé výživy v těhotenství a mateřství.

Current eating trends of contemporary secondary schools in the context of the principles of healthy nutrition in pregnancy and maternity.
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Aktuální stravovací trendy současných středoškolaček v kontextu zdravé výživy v těhotenství a mateřství“ je zmapovat stravovací zvyklosti středoškolaček a jejich názory, týkající se stravování v budoucím možném těhotenství a mateřství. Teoretická část předkládá základní pojmy, vztahující se k racionální výživě a výživě v těhotenství a v období kojení, jak je publikují různí autoři …viac
Abstract:
The aim of this thesis “Contemporary dietary trends of current female high school students in the context of healthy diet during pregnancy and motherhood” is to survey dietary customs of female high school students and their opinions on a diet during possible future pregnancy and motherhood. The theoretical part presents basic terms in rational nutrition, nutrition during pregnancy and breastfeeding …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2020
  • Vedúci: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta