Bc. Tomáš Schlosser

Bachelor's thesis

Tool for the Section 508 compliance website analysis

Tool for the Section 508 compliance website analysis
Abstract:
Cílem práce je navrhnout a implementovat nástroj, který provede analýzu přístupnosti webové stránky pro uživatele se specifickými tělesnými postiženími. Nástroj bude ověřovat, zda daná webová stránka vyhovuje kritériím všeobecně známým pod názvem "Section 508." Případné nalezené nesrovnalosti uživateli oznámí a doporučí, jak je nejlépe odstranit. bakalářské práce bude přehled požadavků "Section 508 …more
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement a software tool that would analyze a web page for compliance with the requirements of Section 508 – list of requirements for accessibility enforced by US Government. Any failures to comply shall be reported and solutions proposed to mitigate the issue. The text of the thesis shall focus on providing the detail on the level of automated testing that …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2012
  • Supervisor: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
  • Reader: Jiří Pechanec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky