Michaela Drázská

Bakalářská práce

Trh, stát a občan z pohledu změn v bezpečnostní politice a transformace české společnosti a ekonomiky

Market, state and citizen in point of view of changes in security policy and the transformation of Czech society and economy
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu transformace bezpečnostního systému ČR po roce 1990. V práci je uvedeno, jak probíhal proces ekonomické, politické a bezpečnostní transformace. Pozornost je zaměřena na změnu postavení občana a státu při přechodu od totality k demokracii a jeho zhodnocení. K tomu je využit model Pestoffova trojúhelníku, který vysvětluje vztahy mezi státem, trhem a občanem během transformace …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is dedicated to the transformation of the security system of the Czech Republic after 1990. Particularly, the process of economic, political and security transformation is described. The attention is focused on the change of the citizen´s and state´s status in the transition from the communism to democracy and its evaluation. For this, the model of Pestoff´s triangle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drázská, Michaela. Trh, stát a občan z pohledu změn v bezpečnostní politice a transformace české společnosti a ekonomiky. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti