Kateřina Macháčková

Bakalářská práce

Financování příspěvkové organizace

Financing of a contributory organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat financování vybrané příspěvkové organizace. Teoretická část bakalářské práce stručně popisuje neziskové organizace a rozdělení příspěvkových organizací na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Dále je pozornost věnována pouze příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků. Je zde popsán právní rámec a …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the financing of the selected contributory organization. The theoretical part of the bachelor’s thesis briefly describes non-profit organizations and the distribution of contributory organizations to state contributory organizations and contributory organizations established by territorial self-governing units. Then attention is only focused to contributory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10879

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
 • Vedoucí: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.
 • Oponent: Ing. et Bc. Martin Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 9. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2qx68z 2qx68z/4
25. 9. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
25. 9. 2018
Kohout, J.
26. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.