Theses 

Rodičovská role matky-samoživitelky – Bc. Kamila MOKRÁŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Kamila MOKRÁŠOVÁ

Diplomová práce

Rodičovská role matky-samoživitelky

Parental role for single mother

Anotace: Diplomová práce se zabývá rodičovskou rolí matky - samoživitelky, která zůstane sama po rozvodu s dětmi. V teoretické části je cílem popsat základní aspekty výchovy dětí ve věku 10-15 let v neúplné rodině, současnou životní situaci matky, v neposlední řadě komunikaci matka-děti a otec - děti, problémy dětí ve škole, pozice matky v pracovním procesu.Metodologii výzkumného šetření popisuje empirická část práce, kde je použito kvalitativní výzkumné šetření formou polostrukturovaného rozhovoru. Praktická část se snaží ukázat, jak v současné době matky-samoživitelky prožívají výchovu a péči o děti.

Abstract: This thesis deals with parental role mother - single mothers who remain single after divorce with children. The theoretical part is to describe the basic aspects of education for children aged 10-15 years in an incomplete family, current living situation mother, not least communication mother - children and father - children, the children's problems at school, position of mother in the workforce. The methodology of the research describes the empirical part, which is used qualitative research in the form of semi-structured interview. The practical part is trying to show how currently single mothers experience education and childcare.

Klíčová slova: Matka, samoživitelka, otec, děti, rodina, rozvod, rozchod, komunikace, výchova dětí, škola, finance, zaměstnání.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39888 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MOKRÁŠOVÁ, Kamila. Rodičovská role matky-samoživitelky. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 00:59, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz