Bc. Andrea Marcaníková

Diplomová práce

Průřezová témata RVP v geografickém vzdělávání

Cross-Curricular Subjects of the FEP in geography education
Anotace:
V této diplomové se věnujeme průřezovým tématům Rámcového vzdělávacího programu v geografickém vzdělávání. V první části práci je analyzován podíl geografického gymnaziálního vzdělávání na realizaci průřezových témat ve Školních vzdělávacích programech. Druhý oddíl práce rozebírá přístupy k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v evropském školství. Další část …více
Abstract:
In this thesis, we study cross-curricular subjects of Framework Educational Programme in geography education. The first part of the thesis analyzes the proportion of geographical grammar school education on realization of cross-curricular subjects in School Educational Programmes. The second section concerns the various approaches to the cross-curricular subject Education towards thinking in European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Holková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy