Bc. Andrea Marcaníková

Master's thesis

Průřezová témata RVP v geografickém vzdělávání

Cross-Curricular Subjects of the FEP in geography education
Abstract:
V této diplomové se věnujeme průřezovým tématům Rámcového vzdělávacího programu v geografickém vzdělávání. V první části práci je analyzován podíl geografického gymnaziálního vzdělávání na realizaci průřezových témat ve Školních vzdělávacích programech. Druhý oddíl práce rozebírá přístupy k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v evropském školství. Další část …more
Abstract:
In this thesis, we study cross-curricular subjects of Framework Educational Programme in geography education. The first part of the thesis analyzes the proportion of geographical grammar school education on realization of cross-curricular subjects in School Educational Programmes. The second section concerns the various approaches to the cross-curricular subject Education towards thinking in European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Reader: Mgr. Martina Holková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta