Mgr. Jakub Váša

Bakalářská práce

Drug (Ab)use in the Works of Hunter S. Thompson

Drug (Ab)use in the Works of Hunter S. Thompson
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na vyobrazení užívání a uživatelů drog v dílech Huntera S. Thompsona z hlediska žánru, ale také z hlediska událostí a změn, které se udály ve Spojených Státech během období let 1960 a 1970, a které jeho díla reflektují. Práce se snaží dokázat, že i přes svoji negativní konotaci drogy v případě Huntera S. Thompsona pomohly vytvořit dílo, které právě tuto negativní konotaci zpochybňuje …více
Abstract:
This thesis focuses on a depiction of the drug abuse and the users in the works of Hunter S. Thompson from the point of the genre as well as from the point of reflection of events and changes that occurred in United States during the period of 1960’s and 1070’s. The thesis tries to prove, that despite their negative perception, drugs in case of Hunter S. Thompson helped to create a literary work, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Veronika Vencúrik Pituková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta