Bc. Markéta Chmelíková

Bakalářská práce

Závislost na internetu v kontextu prožívané míry úzkosti a self-esteem v období vynořující se dospělosti

The internet addiction in the contect of anxiety and self-esteem in emerging adulthood
Anotace:
Prevalence závislost na internetu v posledních dvou dekádách roste a to zvlášť u mladých lidí. Tato behaviorální závislost ve své těžké podobě přináší obtíže do každodenního života. V předkládané bakalářské práci byly mapovány možné vztahy závislosti na internetu k prožívané míře úzkosti a self-esteem u jedinců v období vynořující se dospělosti (N = 175, M = 37,1%, Ž = 62,9%) prostřednictvím jednorázového …více
Abstract:
The global prevalence of internet addiction has been rising throughout the last two decades, especially in young people. This behavioral addiction, in its intense form, brings struggle into the everyday life. The possible relationships of internet addiction to the perceived level of anxiety and self-esteem in individuals of emerging adulthood (N = 175, M = 37,1%, F = 62,9%) were analyzed using a one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta