Mgr. Jakub Janovec

Bakalářská práce

Projev Winstona Churchilla z Curychu v evropském kontextu

Winston Churchill`s speech at Zurich in European context
Anotace:
Tato práce rozebírá projev Winstona Churchilla, který přednesl 19. září 1946 na univerzitě v Curychu. Na Churchillův projev je nahlíženo v kontextu vývoje myšlenky evropského sjednocení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první je věnována pozornost vývoji událostí v Evropě před rokem 1946 a jejich vlivu na evropské sjednocení po druhé světové válce. Zároveň je i stručně rozebrána osobní …více
Abstract:
This thesis analyzes the Winston Churchill's speech which was presented on 19th September 1946 at the University of Zurich. Churchill's speech is perceived in the context of development of the idea of European unification. The thesis is divided into two main parts. The first part is focused on the development of events in Europe before 1946 and on their impact on European unification after the Second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta