Bc. et Bc. Anna Koudelková

Diplomová práce

Nemetrické a epigenetické znaky u jedinců ze satelitních pohřebišť Pohanska u Břeclavi v archeologickém kontextu

Non-metric traits of the individuals found at the side cemeteries of Pohansko near Břeclav in the archaeological context
Anotace:
Cílem této práce bylo pokusit se definovat potenciální příbuzenské vztahy na specifických satelitních pohřebištích raně středověkého mocenského centra Pohansko u Břeclavi pomocí analýzy epigenetických znaků a porovnat zjištěné výsledky se sociálně-demografickou a prostorovou výpovědí jednotlivých pohřebišť.
Abstract:
The aim of this thesis was to try to define possible relationships amongst the individuals burried in the small cemeteries found at Pohansko u Břeclavi site.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta