Mgr. Zuzana Scott, Ph.D.

Doctoral thesis

Understanding citizenship and motivation for civic participation

Understanding citizenship and motivation for civic participation
Abstract:
Cílem této práce bylo poskytnout hlubší vhled do porozumění občanství a motivací k občanské participaci u mladých lidí (ve věku 15-28 let) ze tří etnických skupin: národní majority, romské etnické minority a ukrajinských imigrantů. Data pocházejí z většího mezinárodního projektu PIDOP a jsou jak kvalitativní (ohniskové skupiny), tak kvantitativní (dotazník). V první studii jsem se zaměřila na to, co …more
Abstract:
The aim of this dissertation was to provide deeper insight into understanding of citizenship and motivation for civic participation among young people (ages 15-28)from Czech national majority,Roma ethnic minority, and Ukrainian immigrants. The data come from larger international project PIDOP and include both qualitative (focus groups) and quantitative (survey) data from people across three ethnic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: Mgr. Magda Petrjánošová, PhD., prof. dr. Michel Born

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Psychology (4-years) / Developmental Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.