Mgr. Zuzana Scott, Ph.D.

Disertační práce

Understanding citizenship and motivation for civic participation

Understanding citizenship and motivation for civic participation
Anotace:
Cílem této práce bylo poskytnout hlubší vhled do porozumění občanství a motivací k občanské participaci u mladých lidí (ve věku 15-28 let) ze tří etnických skupin: národní majority, romské etnické minority a ukrajinských imigrantů. Data pocházejí z většího mezinárodního projektu PIDOP a jsou jak kvalitativní (ohniskové skupiny), tak kvantitativní (dotazník). V první studii jsem se zaměřila na to, co …více
Abstract:
The aim of this dissertation was to provide deeper insight into understanding of citizenship and motivation for civic participation among young people (ages 15-28)from Czech national majority,Roma ethnic minority, and Ukrainian immigrants. The data come from larger international project PIDOP and include both qualitative (focus groups) and quantitative (survey) data from people across three ethnic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Magda Petrjánošová, PhD., prof. dr. Michel Born

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Vývojová psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.