JUDr. Pavel Uherek

Bakalářská práce

Politický systém socialistické Jugoslávie z pohledu teorie nedemokratických režimů

The Socialist Yugoslavia Political System from the View of Non-Democratic Regimes Theory
Anotace:
Bakalářská práce „Politický systém socialistické Jugoslávie z pohledu teorie nedemokratických režimů“ se zabývá zhodnocením politického systému Titovy Jugoslávie v letech 1944 až 1980. Jako kritéria jsou přitom použity Linzovy charakteristiky autoritativního režimu, tj. osa monismus – pluralismus, ideologie – mentalita, politizace – depolitizace, typ vůdcovství a mezinárodní postavení. V obecné části …více
Abstract:
The bachelor paper "The Socialist Yugoslavia Political System from the view of the Non-Democracy Regimes Theory" deals with the polical system which existed in the era of Tito's Yugoslavia from 1944 to 1980. As the basic criterias the Linz's characteristics of the authoritarian regime are used, i.e. monism – pluralism, ideology – mentality, politicization - depoliticization, the leadership type and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie