Theses 

Historie internetu a jeho budoucí využití – Mgr. Miroslav Machala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Mgr. Miroslav Machala

Bakalářská práce

Historie internetu a jeho budoucí využití

History of Internet and its future use

Anotace: Bakalářská práce „Historie Internetu a jeho budoucí využití“ pojednává o prvních začátcích Internetu. Podrobně popisuje postupný vývoj Internetu od jeho začátcích, dále pak pojednává o přidružených sítích, které vznikaly při rozvoji Internetu a tak pomáhaly k jeho rychlejšímu vývoji. Bakalářská práce popisuje také budoucí využívání Internetu jakožto největšího interaktivního media na světě.

Abstract: Bachelor thesis "History of Internet and its future use" discusses the initiation of the Internet. It closely describes step-by-step progress of the Interntet at the outset, then it deals with other networks which originated along with the Internet development and helped to quicken its progress. The bachelor thesis also decribes future explotation of the Internet as the biggest interacive medium in the word.

Klíčová slova: Internet, historie, počítačová síť, protokol, ARPANET, history, network, protocol, ARPANET.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz